skip to Main Content

Kompletní koučovací výbava do terénu.

Karty, které můžete používat v průběhu koučovacího sezení jako pomůcku, nebo jen tak pro inspiraci či sebekoučování.
Při tvorbě těchto karet jsem vycházel z vlastní několikaleté praxe kouče, manažera, ale i člověka, který rád naslouchá lidem.

Cena karet  790,– Kč + poštovné.

Karty můžete objednávat elektronicky na kartyprokouce@email.cz

 

Sada karet obsahuje: 

  • Kostka typy otázek – co, kdo, jak, kde, kam, kdy

 

  • Kartaschéma procesu koučování (1 figurka) – umožňuje koučovi mít pevně v rukou strukturu koučovacího rozhovoru.

 

  • Kartaškála (3 figurky) – tato karta slouží k tomu, aby si koučovaný mohl fyzicky znázornit, kde se aktuálně nachází, jaký je cílový stav a kam by se chtěl dostat do příště

 

  • Karty  – proces koučování (10 ks)– doprovázejí schéma procesu koučování a má je k dispozici kouč, aby mohl lépe řídit koučovací rozhovor.

 

  • Karty experimenty (9 ks) – karty s experimenty slouží pro větší prožitek nebo pro vizualizaci určité situace. Samotný prožitek je víc než slova a často navede koučovaného na něco, co není schopný vidět.

 

  • Karty provokativní otázky (9 ks) – mají koučovaného vyvést z konceptu. Otázky dodávají koučovanému úplně jiný pohled na věc a snaží se jej navést na zcela jiné vzorce uvažování, než které standardně využívá.

 

  • Obrázkové karty (80 ks) – umožňují zapojení pravé mozkové hemisféry. Obrázky se snáze zapamatovávají a koučovanému se lépe vybavují spojitosti, vytvářejí lepší vazbu na rituály a uvědomování si.

 

 • Karty – úkoly (6 ks) – pokud je vhodné dát koučovanému jiný úkol, než který vyplynul při koučování, můžete zvolit jeden z definovaných úkolů (většinou jsou zaměřené na hodnoty a tady a teď, což by opět mělo vést k tomu, aby si koučovaný uvědomil co je pro něj v životě důležité, nebo aby prohloubil prožitek a umění setrvat v přítomnosti).

 

Jak se karty dostaly na svět.

Na začátku byla nejistota. Díky ní jsem si začal sepisovat jakýsi tahák, který bych měl po ruce na koučovací sezení. Materiál, kam bych se mohl podívat v případě, že bych ztratil nit a nevěděl v rámci koučovacího rozhovoru kudy kam.
Po letech jsem se k podkladům a poznámkám z koučovacího výcviku vrátil. Rozhodl jsem se tento tahák trochu rozepsat a dát dohromady jakýsi komplexní manuál pro začínající kouče.
A tím se moje práce začala komplikovat. Chtěl jsem vytvořit co nejkomplexnější materiál, zahrnující různé přístupy v koučování.
Narážel jsem na různé experimenty, přerámování a další a další koučovací techniky. Do toho se mi začaly vybavovat cvičení a jiné praktické zkušenosti z terapeutických sezení. Začal jsem tedy zaznamenávat i terapeutické postupy či aktivity, které jsou účinné a pomáhají lidem při práci na sobě samých  a vedou ke zlepšení jejich každodenních životů.
 
S realizací jsem na to šel postupně.
 
Nejprve jsem dal dohromady karty, které provedou kouče strukturou koučovacího rozhovoru. Přidal jsem karty popisující různé experimenty a zařadil další, které vyvedou koučovaného z konceptu formou provokativních otázek. Neodpustil jsem si pár karet s domácími úkoly, které připomenou klientům důležitost  prožívání „tady a teď“ a  zaměřují se na základní lidské hodnoty. Ale stále tomu ještě něco chybělo.
Pro mou praxi bylo vždy těžké vybrat obrázkové karty, které bych v rámci sezení s klienty používal.
Začal jsem pracovat s  Dixit kartami, pokračoval s Osho Zen Tarotovými kartami. Nedostatek možností mě přivedl na nápad vyrobit si karty vlastní. Karty bez hesel, názvů, otázek či úkolů. Prostě takové karty, kdy bude muset koučovaný zapojit svou fantazii, trochu se namáhat a najít spojitost pro řešení svého problému.
Výsledkem byla poslední část tohoto karetního setu, 80 obrázkových karet naplněných symboly z každodenního života.
Konečně jsem byl s výsledkem a komplexností tohoto pomocníka pro kouče spokojený.Jak vidíte, není vůbec špatné, když na začátku něčeho nového je nejistota …  No, musím uznat, ještě jsem potřeboval trochu popostrčit od mých nejbližších, aby karty spatřili světlo světa. A za to jim patří veliký dík.
Close search
Back To Top
×Close search
Search